โรงเรียนนารีนุกูล ขอแสดงความยินดี และต้อนรับนักเรียนใหม่ ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

 

ระบบนี้ใช้งานได้ดีกับ Browser บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Laptop (Note Book)

บางฟังก์ชั่น ไม่รองรับ Browser บนอุปกรณ์ Mobile Device

จำนวนผู้รายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 357 คน

จำนวนผู้รายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 467 คน

สถิติการใช้งานหน้านี้ =   2555  ครั้ง (เริ่มเก็บสถิติ 28 มีนาคม 2566)

นักเรียนสามารถ "รายงานตัว" ในระบบนี้ได้จนถึงก่อนวัน "มอบตัว "ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

นักเรียน ม.4 เข้าระบบได้ตั้งแต่ 15.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
(หลังจากเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว)

ม.1 รายงานตัวถึงวันที 31 มีนาคม 2566

ม.4 รายงานตัวถึงวันที 1 เมษายน 2566

วิธิใช้งานระบบ Click!!